Fulbrightova komise opět nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA

0
188

f_fulbright_cz_horizontal

Studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září 2016 budou mít alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro studium nebo výzkumu ve Spojených státech amerických.

Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá životní náklady, školné do výše 15 tisíc dolarů, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku.

Uzávěrka, do které uchazeči musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení (3 doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů) je 1. září. Uzávěrky se vždy vztahují na následující akademický rok.

„Každý rok Fulbrightovo stipendium do USA podpoří kolem osmi studentů, a vzhledem k tomu, že obvykle obdržíme přibližně třicet kvalitních přihlášek, má dobrý student značnou šanci na úspěch,“ říká ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková.

Cílem pobytu v USA může být absolvování celého studijního programu a získání titulu na americké univerzitě (kategorie „degree“) nebo pouze jednoroční hostování (kategorie „non-degree“). Nejobvyklejší kategorií je „visiting research student“ určený pro práci na samostatném výzkumném projektu, např. dizertační práci. V tomto případě musí mít žadatel pozvání z instituce v USA.

O stipendium se mohou hlásit uchazeči všech oborů s výjimkou klinické medicíny a MBA. Přednost mají uchazeči, kteří v USA ještě dlouhodobě nestudovali.

Základním předpokladem pro získání stipendia jsou výborné studijní výsledky, české občanství a trvalý pobyt na území ČR. Uchazeč by měl mít v době uzávěrky již výsledky testů požadovaných americkými univerzitami (jazykovou zkoušku TOEFL iBT s minimálním skóre 80, případně také test studijních předpokladů GRE).

Veškeré další informace, včetně přihlášky a podrobného popisu programu, najdete na na webu Fullbrightovi komise v sekci Stipendia.

Zdroj: fulbright.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here