Výběrové řízení pro studium na gymnáziu v saské Pirně

0
304
Gymnázium Fr. Schillera v Pirně

Jste žáky/žákyněmi 6. ročníku základní školy nebo 1. ročníku víceletého gymnázia a láká vás studium v Německu? Pak je tu pro vás možnost dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v saské Pirně.

Studium je přírodovědného zaměření s prohloubenou výukou cizích jazyků. Studium, ubytování na internátě, stravování i učebnice jsou pro české žáky bezplatné, neboť jsou hrazeny ministerstvy ČR a SRN. Žákům je rovněž poskytováno kapesné ve výši 25 euro měsíčně.

Základní informace o studiu:

  • studium je šestileté počínaje 7. třídou
  • výuka je organizována ve třídě s 15 českými a 15 německými žáky, kteří budou ubytováni na internátě
  • český jazyk je povinnou součástí studia i maturitní zkoušky a část předmětů je vyučována v češtině českými učiteli
  • kromě německého jazyka budou žáci dále studovat další jazyk – angličtinu, popř. francouzštinu, španělštinu, latinu
  • studijní plán dále obsahuje všeobecně – vzdělávací předměty, jako jsou matematika, dějepis, zeměpis, biologie, chemie, tělesná výchova, hudební výchova apod.
  • úspěšní absolventi získají německé maturitní vysvědčení, které bude v České republice nostrifikováno

Výběrové řízení

Předpokladem k přijetí je velmi dobrý prospěch v dosavadním studiu na české škole, dobrá znalost německého nebo anglického jazyka a schopnost rychlého přizpůsobení ke studiu v cizině.

Uzávěrka přihlášek je 29. února 2016 a následné přijímací zkoušky se konají ve dnech 16.-17. března 2016 na Gymnáziu Děčín.

Více informací naleznete na: www.gymnaziumdc.cz a www.schillergymnasium-pirna.de.

 

Zdroj obrázku: wikipedia.org (autor: Eigenes Werk)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here