Světaznalec.cz - dovolená, studium a práce v zahraničí Světaznalec.cz - dovolená, studium a práce v zahraničí
Menu
Světaznalec

Výběrové řízení pro studium na střední škole ve Francii

2. 12. 2015 aktualizováno

Končíte základní školu a nevíte co dál? Lákalo by vás strávit 3 roky na francouzském gymnáziu? Pak je tu pro vás nabídka stipendií od MŠMT ke studiu na francouzských lyceích v Dijonu a Nimes od školního roku 2016/2017.

Základní informace

Studium probíhá na Carnotově lyceu v Dijonu a na Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes a trvá 3 roky. Ke studiu v Dijonu se mohou hlásit dívky i chlapci, do Nîmes pouze dívky.

Vzdělání odpovídá českému gymnáziu a je ukončeno francouzskou státní maturitní zkouškou, která je uznávána jako ekvivalent maturitní zkoušky vykonané v ČR. Součástí výuky a závěrečné zkoušky je i předmět český jazyk a literatura, který je zajišťován českým lektorem, jenž pro české žáky současně vykonává funkci pedagogického dozoru.

Školní rok trvá od září do června. V jeho průběhu jsou žáci a žákyně ubytováni v internátě lycea a stravují se ve školní jídelně (snídaně, obědy, večeře). Většina pobytových nákladů je hrazena francouzskou stranou. Rodiče českých žáků a žákyň přispívají částkou 500,- EUR /školní rok (v případě Carnotova lycea v Dijonu) nebo 1.000,- EUR / školní rok (v případě lycea Alphonse Daudeta v Nîmes). Žáci ze sociálně slabých rodin mohou v případě přijetí ke studiu zažádat o finanční podporu Lycejní stipendijní fond, který je zřízen Spolkem bývalých studentů českých sekcí ve Francii.

MŠMT hradí dopravu autobusem z Prahy do Dijonu / Nîmes na začátku a na konci každého školního roku. Další případné cesty mezi Českou republikou a Francií v průběhu školního roku (včetně školních prázdnin) hradí rodiče žáků sami.

Výběrové řízení

Zájemci o studium jsou v vybíráni na základě dvoukolového výběrového řízení. 1. kolo proběhne v polovině března 2016 a bude mít podobu písemného testu z francouzštiny. Uchazeči a uchazečky, kteří se v písemné části umístí na předních místech, budou následně pozváni k pohovoru před komisí, který proběhne v dubnu nebo květnu 2016.

Kromě dobré znalosti francouzštiny komise přihlíží také k dosaženým známkám v rámci předchozího studia, resp. školní docházky.

Podmínky přijetí k výběrovému řízení

Každý uchazeč o studium musí:

  • být občanem České republiky nebo mít trvalý pobyt v České republice
  • být žákem 9. ročníku základní školy nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia (daná škola musí být navíc zapsána v rejstříku škol MŠMT)
  • být narozen po 1. lednu 2000
  • mít znalost francouzského jazyka alespoň na úrovni B1 podle SERRJ
  • studovat další cizí jazyk (angličtina, němčina nebo španělština)
  • mít průměr posledních známek do 1,8 (přičemž z francouzštiny a matematiky nesmí mít hůře než 2 – chvalitebně)

Uzávěrka žádostí

Všichni uchazeči vyplní on-line registrační formulář a doručí písemnou přihlášku (včetně požadovaných příloh) na adresu MŠMT nejpozději do 15. února 2016.

 

Úvodní obrázek: Lycée Alphonse-Daudet

Sdílejte článek

Ohodnoťte článek

Zatím nikdo neohodnotil, buďte první.

Autor článku

Světaznalec.cz
Světaznalec.cz

Portál zaměřený na studium, stáže, dobrovolnictví, zaměstnání a život v zahraničí. Přinášet Vám budeme jak aktuální informace, články plné zajímavostí, tak i zkušenosti konkrétních lidí.

Podobné články

Diskuse u článku

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odeslat komentář