Nabídka stipendií na mezinárodní střední školy UWC

0
508
uwc

Chtěli byste studovat na střední škole v zahraničí? A znáte United World Colleges (UWC)?

Jedná se o mezinárodní hnutí 14 středních škol z celého světa, od Arménie po USA, které nabízejí dvouletý program mezinárodní maturity IB (International Baccalaureate). Studium se v mnohém liší od středoškolského vzdělání v ČR, nicméně tato forma maturity je celosvětově uznávána a po jejím získání je možné se hlásit na nejlepší domácí i zahraniční vysoké školy. Studenti UWC jsou vedeni ke kritickému myšlení, zdokonalování tvůrčího psaní a mezioborovým úvahám.

Pro studium na školách UWC jsou každoročně nabízena stipendia. U nás je výběrové řízení vypisováno organizací UWC Česko. Uzávěrka přihlášek pro studium v období 2016-2018 je 15. ledna 2016 a v letošní nabídce je 7 škol:

 • UWC USA
 • UWC Dilijan (Arménie)
 • UWC Mostar (Bosna a Hercegovina)
 • UWC Adriatic (Itálie)
 • UWC Maastricht (Nizozemsko)
 • UWC Robert Bosch (Německo)
 • UWC Costa Rica

(Upozornění: Konečná nabídka stipendií se může mírně změnit a některá z nich se kofinancují.)

Podmínky pro uchazeče

 • věk 16-18 let
 • znalost základů anglického jazyka
 • status studenta střední školy v České republice
 • akademická zdatnost
 • souhlas svého zákonného zástupce se studiem na United World College v zahraničí

Obsah přihlášky

 • strukturovaný životopis v angličtině
 • popis aktivit, kterým se uchazeč(ka) věnoval(a) či věnuje v posledních čtyřech letech vedle povinné školní docházky, případně podložený dobrozdáním vedoucích těchto aktivit, vysvědčeními, diplomy apod.
 • úvaha v češtině o rozsahu max. 2 normostran na téma: “Můj nejsilnější zážitek.”
 • úvaha v angličtině o rozsahu max. 2 normostran na téma: „Idea that makes me shiver.“
 • krátké zamyšlení nad tím, proč preferuji školu v zemi, kterou jsem uvedl, případně, proč žádnou zemi nepreferuji
 • kontakt na třídního učitele včetně telefonického spojení a emailu
 • průkazová fotografie
 • souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Uzávěrka přihlášek je 15. ledna 2016. V případě postupu do 2. kola se hradí registrační poplatek ve výši 500 Kč.

Více informací naleznete na webu: www.uwc.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here