Přihlaste se do 7. ročníku stipendijního programu Scholarship

0
212

Bakala Foundation

Česká nadace Bakala Foundation ve spolupráci se sesterskou organizací Fondation Zdenek et Michaela Bakala vyhlásila 7. ročník stipendijního programu Scholarship, který je určen mladým talentovaným zájemcům o ucelené studium bakalářského nebo magisterského programu na prestižních zahraničních univerzitách.

Do programu se můžete hlásit, i když ještě nejste na zahraniční univerzitu přijati a ideální doba pro podání přihlášky je v předposledním ročníku střední školy či bakalářského studia.

Podmínky pro uchazeče

  • občan ČR nebo občan jiného státu s povolením k trvalému pobytu v ČR
  • věk do 33 let
  • hlásí se nebo plánuje hlásit do bakalářského nebo magisterského studijního programu v zahraničí

Esej

Součástí přihlášky je napsání eseje v anglickém jazyce o rozsahu 600 slov na jedno z následujících témat:

  1. „Education without values, as useful as it is, seems rather to make man a more clever devil.“ – C. S. Lewis. Please discuss.
  2. Discuss the following statement: „The darkest places in hell are reserved for those who maintain their neutrality in times of moral crisis. “ – Dante Alighieri
  3. Reflect upon a time when you failed. How has this experience changed the way you approach challenging situations today?

Výběrové řízení

Výběrové řízení probíhá ve dvou kolech. Nejprve budou přihlášky posouzeny odbornou porotou, která vybere nejlepší uchazeče, kteří budou následně pozváni na osobní pohovor, který se uskuteční v  září 2016. O stipendia je velký zájem. Minulý rok se například přihlásilo 238 zájemců, přičemž stipendium bylo poskytnuto 13 z nich.

Uzávěrka letošních přihlášek je 31. května 2016.

Více informací naleznete na stránkách http://www.bakalafoundation.org/scholarship.html

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here