Světaznalec.cz - dovolená, studium a práce v zahraničí Světaznalec.cz - dovolená, studium a práce v zahraničí
Menu
>

Vše, co potřebujete vědět o studijním pobytu Erasmus+

3. 2. 2016 aktualizováno

Rádi byste na studijní pobyt Erasmus+, ale nevíte přesně, jak na to? Zde jsou odpovědi na vaše nejdůležitější otázky.

Na jaké školy můžete vyjet na studijní pobyt?

Pouze na ty, se kterými má Vaše škola uzavřeny meziinstitucionální dohodu, přičemž mohou být jak v programových, tak i partnerských zemích. Pro konkrétní nabídku se informujte na zahraničním oddělení vaší VŠ/VOŠ.

Mezi programové země patří 28 členských zemí EU – Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie – a 5 nečlenských zemí EU – Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Norsko, Turecko.

Partnerských zemí je 25 a patří mezi ně např. Alžírsko, Arménie, Srbsko, Tunisko či Ukrajina.

Jaké jsou podmínky pro uchazeče o studijní pobyt?

Uchazeč musí být studentem VŠ a musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia. Přihlášku si však můžete podat již v 1. ročníku.

Mohou jet na Erasmus+ i studenti kombinovaného studia?

Ano, Erasmus+ je určen jak studentům prezenčního (=denního), tak i kombinovaného (=dálkového) studia.

Jaká je délka studia v zahraničí?

Stipendium je udělováno na semestr, přičemž můžete vyjet na 1 nebo 2 semestry. Přesný harmonogram studia naleznete na internetových stránkách vaší hostitelské univerzity. Celkově může být studijní pobyt dlouhý 3-12 měsíců.

V jakém jazyce probíhá výuka?

Výuka probíhá standardně v angličtině, pouze v Německu a Rakousku německy (nabídka anglicky vyučovaných předmětů je omezena), ve Španělsku španělsky a ve Francii francouzsky. U portugalských škol je rovněž třeba počítat s omezenější nabídkou kurzů v angličtině a v Itálii studuje většina studentů v italštině.

Jakou úroveň jazyka musíte mít?

Vyžadována je komunikativní úroveň jazyka, přibližně na úrovni B1.

Jaké dokumenty budete potřebovat k výběrovému řízení?

Toto závisí na vaší škole, ale obecně budete posílat přihlášku, motivační dopis a životopis v jazyce výuky dané země.

Jak probíhá výběrové řízení?

Výběrové řízení probíhá přímo na katedrách či fakultách jednotlivých VŠ a je plně v kompetenci VŠ, které stanovují podmínky a požadavky pro žadatele o stipendium, včetně termínů výběrových řízení. O konkrétních podmínkách výběrového řízení se proto informujte na zahraničním oddělení vaší školy.

Obvykle se však jedná o ústní pohovor před komisí, kdy se ověřuje Váš zájem a motivace studovat v zahraničí. Část pohovoru probíhá v cizím jazyce.

Jaká jsou kritéria výběru studentů?

Výběrová komise klade důraz zejména na jazykovou vybavenost, kvalitu motivačního dopisu, dosavadní studijní výsledky, propojení studijního pobytu s oborovým zaměřením uchazeče a kvalitu ústní prezentace uchazeče.

Jaké je úspěšnost u výběrového řízení?

Záleží na zájmu ostatních studentů vaší VŠ a atraktivnosti hostitelské školy a země. O Anglii a Francii bývá například zájem poměrně vysoký a šance dostat se na vybrané školy je nižší. Celková šance dostat se na Erasmus (byť ne zrovna na vámi preferovanou školu) však bývá relativně vysoká a není důvod, proč to nezkusit.

Bude vám studium v zahraničí uznáno na domovské univerzitě?

Ano, získané kredity se vám započítají do vašeho studia, přičemž absolvované předměty budou ve většině případů uznány jako povinně volitelné.

Platí Erasmus studenti školné?

Erasmus studenti školné neplatí, avšak může po nich být vyžadováno zaplacení malých poplatků – např. vstup do knihovny, karta studenta, kopírování apod.

Jaká je výše stipendií na studijní pobyt

V závislosti na hostitelské zemi je výše stipendia 300, 400 nebo 500 eur na měsíc. Částky pro konkrétní země pro akademický rok 2015/2016 naleznete zde.

Pokryje výše stipendia veškeré vaše životní náklady po dobu pobytu?

Ne. Stipendium je pouze příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí a předpokládá se vaše finanční spoluúčast. V závislosti na vašich výdajích, stipendium pokryje zhruba 60-80% vašich nákladů.

Je možné jet i na Slovensko?

Ano, v nabídce bývají i slovenské univerzity. V motivačním dopise je však třeba velmi dobře zdůvodnit, proč chcete právě tam. Například, že je partnerská univerzita expertem na nějakou problematiku, o které píšete závěrečnou práci.

Kde se dozvíte nejvíce dalších informací o konkrétních možnostech výjezdu, termínech a podmínkách výběrového řízení?

U Erasmus koordinátora vaší domácí vysoké školy či fakulty, případně u Erasmus koordinátora vaší katedry.

Erasmus+ pobyt

Sdílejte článek

Ohodnoťte článek

Zatím nikdo neohodnotil, buďte první.

Autor článku

Světaznalec.cz
Světaznalec.cz

Portál zaměřený na studium, stáže, dobrovolnictví, zaměstnání a život v zahraničí. Přinášet Vám budeme jak aktuální informace, články plné zajímavostí, tak i zkušenosti konkrétních lidí.

Podobné články

Diskuse u článku

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odeslat komentář