Světaznalec.cz - dovolená, studium a práce v zahraničí Světaznalec.cz - dovolená, studium a práce v zahraničí
Menu
>

Pracovní kvalifikace pro práci v EU

7. 1. 2016 aktualizováno

Pokud chcete pracovat v některém z členských států Evropské unie, měli byste si nejprve zjistit, zda je vaše povolání v dané zemi regulováno či nikoli. Za regulované povolání je považováno to, které mohou vykonávat pouze osoby s odbornou kvalifikací (např. lékaři, učitelé, právníci, architekti apod.). To, zda vaše profese patří v dané zemi k regulovaným, se dozvíte například z databáze regulovaných povolání.

Pokud vaše povolání není v ČR regulováno, ale v hostitelské zemi ano, před zahájením jeho výkonu budete pravděpodobně muset prokázat, že jste toto povolání v domovské zemi za posledních 10 let vykonávali nejméně 2 roky.

Jestliže vaše povolání v hostitelské zemi regulováno nenímůžete jej vykonávat za stejných podmínek jako ostatní občané této země. Zde je třeba upozornit, že i přestože název vaší profese mezi regulovanými povoláními nenajdete, je možné, že v dané zemi je považováno za součást jiného regulovaného povolání (Například „lyžařský instruktor“ může v dané zemi spadat pod obecnější povolání „učitel sportu“).

Vždy je proto nutné se informovat na příslušných úřadech dané země a v případě nejasností se obrátit na kontaktní místo pro odborné kvalifikace v zemi, ve které chcete pracovat.

Uznávání odborných kvalifikací

Jestliže je vaše povolání v hostitelské zemi regulováno, bude nutné, abyste si před začátkem jeho výkonu nechali uznat vaši odbornou kvalifikaci. Výjimkou je, pokud chcete své služby poskytovat pouze dočasně. V takovém případě vám obvykle postačí pouze předběžné písemné prohlášení.

Pokud se však hodláte v dané zemi usadit, před začátkem výkonu vašeho povolání si musíte nechat plně uznat svou kvalifikaci, což může trvat několik měsíců. Nejprve budete muset podat žádost na úřady hostitelské země, které jsou odpovědné za vydání povolení. Těmi bývají příslušná ministerstva, v jejichž působnosti je dotyčná činnost regulována.

Po odeslání žádosti musejí dané orgány potvrdit její přijetí do 1 měsíce, případně si vyžádat další dokumentaci. V případě obdržení úplné žádosti pak lhůta, do které jsou povinni rozhodnout, trvá 4 měsíce (respektive 3 měsíce u povolání, na která se vztahuje automatické uznávání, mezi která patří lékaři, veterináři, architekti apod.).

Pokud je vaše žádost zamítnuta, jsou příslušné orgány povinny sdělit vám důvod zamítnutí. V případě, že vaše vzdělání a praxe neodpovídají standardům hostitelské země, mohou po vás být požadována další opatření, jimiž prokážete svou kvalifikaci (např. zkouškou způsobilosti nebo adaptační praxí, která může trvat až 3 roky).

Při podávání žádosti po vás úřady mohou chtít ověřené kopie anebo ověřený překlad některých nezbytných dokumentů, např. osvědčení potvrzující vaši kvalifikaci. Úřady však musí uznat ověřený překlad zhotovený v jiném státě EU. Zároveň většinou nemají právo požadovat soudní překlad dokumentů, které se vaší kvalifikace netýkají (např. průkazu totožnosti či cestovních dokladů).

Profesní sdružení, jazykové požadavky a tituly

I když vám již byla odborná kvalifikace uznána, je možné, že se pro výkon své profese budete muset ještě registrovat u příslušného profesního sdružení, případně budete muset prokázat své jazykové znalosti.

Poté, co úřady uznají vaši kvalifikaci, musí vám současně povolit používat váš získaný akademický titul, případně jeho zkrácenou podobu, jakož i titul, kterým se vaše povolání označuje v hostitelské zemi.

 

Více informací na webu: http://europa.eu/

Podmínky v konkrétních zemích naleznete na portálu EURES v sekci Život & práce / Životní a pracovní podmínky / Uznávání diplomů a kvalifikace.

Sdílejte článek

Ohodnoťte článek

Zatím nikdo neohodnotil, buďte první.

Autor článku

Světaznalec.cz
Světaznalec.cz

Portál zaměřený na studium, stáže, dobrovolnictví, zaměstnání a život v zahraničí. Přinášet Vám budeme jak aktuální informace, články plné zajímavostí, tak i zkušenosti konkrétních lidí.

Podobné články

Diskuse u článku

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odeslat komentář