Možnosti imigrace do Kanady

4
4450
kanada

Pro ty z vás, kteří přemýšlí, že by se za prací přestěhovali do Kanady, přinášíme přehled nejvíce využívaných imigračních programů:

Federal Skilled Workers Program

Program „Federální kvalifikovaný pracovník“ je určen pro osoby, které se chtějí usadit a pracovat v Kanadě (mimo provincii Quebec). Žadatelé musí prokázat svoji pracovní zkušenost, která musí být:

 • nejméně 1 rok na plný úvazek (1560 hodin) nebo odpovídající množství času na částečný úvazek,
 • placená (dobrovolnická práce ani neplacená stáž se nepočítají),
 • na stejné pracovní pozici,
 • v posledních 10 letech
 • a na určité kvalifikované úrovni (sem spadá např. management, lékaři, architekti, techničtí pracovníci apod.)

Rovněž musíte prokázat dostatečnou jazykovou úroveň angličtiny nebo francouzštiny, kterou prokážete skrze jazykovou zkoušku, a minimálně středoškolské vzdělání.

Pokud splníte výše uvedené minimální požadavky, vaše žádost bude dále posuzována na základě 6 kritérií:

 • vaše úroveň angličtiny a/nebo francouzštiny
 • vaše vzdělání
 • vaše pracovní zkušenosti
 • váš věk
 • zdali máte platnou pracovní nabídku
 • vaše přizpůsobivost (jaká je pravděpodobnost, že se tu dobře zabydlíte).

Dále musíte prokázat, že máte dostatek peněz, abyste zabezpečili sebe a vaši rodinu po příletu do Kanady, ledaže:

 • již máte legální povolení k práci v Kanadě a
 • od zaměstnavatele v Kanadě máte platnou pracovní nabídku.

Více informací o programu: http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/apply-who.asp

Federal Skilled Trades Program

Tento program je určený pro řemeslníky, kteří se chtějí v Kanadě trvale usadit.

Minimální požadavky:

 • mít v plánu žít mimo provincii Quebec (provincie Quebec si vybírá své vlastní imigrační řemeslníky)
 • splnit minimální jazykové požadavky v angličtině nebo francouzštině
 • mít pracovní zkušenost minimálně 2 roky plného úvazku (tj. 1,560 hours) v dané profesi v posledních 5 letech
 • splňovat pracovní požadavky dle National Occupational Classification (NOC)
 • mít nabídku práce na hlavní pracovní poměr na dobu alespoň jednoho roku nebo profesní certifikát v daném řemesle vydaný kanadskou provinciální nebo oblastní autoritou

Řemesla, která jsou v současné době způsobilá pro tento program, jsou organizována do těchto skupin:

 • Major Group 72, industrial, electrical and construction trades,
 • Major Group 73, maintenance and equipment operation trades,
 • Major Group 82, supervisors and technical jobs in natural resources, agriculture and related production,
 • Major Group 92, processing, manufacturing and utilities supervisors and central control operators,
 • Minor Group 632, chefs and cooks, and
 • Minor Group 633, butchers and bakers.

Pro tento program nejsou žádné požadavky na vzdělání, nicméně vám mohou přinést plusové body.

Více o programu zde: http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/trades/apply-who.asp

Canadian Experience Class

Program Canadian Experience Class je určený pro osoby, které v nedávné době pracovali alespoň 1 rok v Kanadě.

Mezi minimální požadavky patří:

 • nejméně 12 měsíční pracovní zkušenost v Kanadě v rámci posledních 3 let
 • získání vaší zkušenosti v Kanadě s řádným povolením
 • splnit minimální jazykové požadavky potřebné pro výkon vaší práce
 • mít v plánu žít mimo provincii Quebec

Samostatně výdělečná činnost a pracovní zkušenosti během vašeho prezenčního studia se nezapočítávají.

Pro tento program platí pouze pracovní zkušenosti z kvalifikovaných prací typu 0, A a B podle Canadian National Occupational Classification (NOC).

Pro tento program rovněž nejsou žádné požadavky na vzdělání, nicméně vám mohou přinést plusové body.

Více o programu: http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/cec/apply-who.asp

Do všech těchto tří programů se můžete přihlásit skrze elektronický systém zvaný Express Entry.

Další imigrační programy:

 • Immigrant Investor – pro zahraniční investory, kteří mají hodnotu osobního jmění ve výši nejméně 10 milionů kanadských dolarů.
 • Start-up Visa – pro osoby, kteří hodlají v Kanadě podnikat a jejich podnikatelský nápad nebo podnik získal podporu jedné z určených organizací.
 • Self-employed – určený pro osoby, které mají zkušenosti v kulturních aktivitách, atletice nebo nákupu a správě farem.
 • Family sponsorhip – Kanadští obyvatelé a residenti, kterým je více než 18 let, mohou sponzorovat své příbuzné, aby za nimi přišli do Kanady a žili zde, studovali a pracovali.
 • Provincial nominees – v případě, že provincie nebo teritorium potřebuje urgentní pracovní podporu, nabídne možnost imigrace.
 • Caregiver Program – speciální program pro pečovatele o děti, seniory a nemocné.
 • Refugees – imigrační program pro uprchlíky.

Provincie Quebec má svůj vlastní imigrační program. Pro více informací navštivte jejich internetové stránky.

Nepřípustní

Některým lidem není dovoleno do Kanady přijít. Jedná se o tzv. „inadmissible“ neboli „nepřípustné“ dle kanadského imigračního práva. Mezi důvody nepovolení vstupu může patřit to, že:

 • jste bezpečnostní riziko,
 • jste porušili lidská nebo mezinárodní práva,
 • jste byli odsouzeni za zločin,
 • máte vazby na organizovaný zločin,
 • máte závažné zdravotní problémy,
 • máte závažné finanční problémy,
 • lhali jste během přijímacího řízení nebo rozhovoru,
 • nesplňujete podmínky dle kanadského imigračního práva,
 • některým členům vaší rodiny je zakázán vstup do Kanady.

4 Komentáře

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here