Světaznalec.cz - dovolená, studium a práce v zahraničí Světaznalec.cz - dovolená, studium a práce v zahraničí
Menu
>

ERASMUS+

Největší podíl financí do stipendijních programů investuje Evropská komise, která pro období 2014-2020 vyčlenila finanční prostředky, které umožní až 4 milionům osob vycestovat do zahraničí v rámci vzdělávacích programů. Nárok na stipendium mají studenti (včetně učňů), učitelé, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Škála projektů, na které se lze přihlásit, je velmi široká a šanci na stipendium má prakticky každý, kdo o něj požádá. Zažádat o finanční příspěvek mohou například i centra mládeže či neziskové organizace za účelem vytváření nových partnerství apod.

Program Erasmus+ je rozdělen na 3 klíčové kategorie:

 • KA 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců
 • KA 2 – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
 • KA 3 – Podpora reforem vzdělávací politiky

V tuto chvíli se budeme věnovat zejména první kategorii, která se týká všech, kteří uvažují o studiu či pracovní stáži v zahraničí. Vycestovat je možné jak do všech 28 zemí EU, tak i do zemí Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a dále do Turecka a Makedonie. To ale není vše.

Projekt má navázanou spolupráci ještě s dalšími partnerskými zeměmi, které sousedí s EU:

 • Východní a jihovýchodní Evropa: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko
 • Africké země a Blízký východ: Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko
 • V neposlední řadě také velké RuskoErasmus +

Již na první pohled je zřetelné, že možností, kam se vydat na studijní pobyt, je obrovské množství. Obecně nejjednodušší a nejrozšířenější variantou je zvolit nabídku vlastní univerzity, která má již s některou univerzitou navázanou spolupráci. Tyto informace naleznete na svém studijním oddělení. Rozšířenou variantou je zažádat o doplnění jiné části univerzity a vyjet na studijní pobyt přes jiný obor. V tomto případě ale pozor! Je možné, že druhé univerzitě není možné studovat váš obor a budete se muset přizpůsobit místním podmínkám. Vždy je proto nezbytné zjistit si podrobné informace o konkrétní škole individuálně.

Další možností je žádost o stipendium na univerzitě, se kterou vaše domácí univerzita navázanou spolupráci nemá. V takovém případě je ale byrokacie daleko složitější a proces se může o několik měsíců protáhnout. Také se v tomto případě vyžaduje vlastní aktivita daného studenta, který obvykle velkou část komunikace zprostředkovává společně se studijním oddělením. Tato varianta se navíc odvíjí od finanční zátěže programu. Pokud univerzita nemá dostatek prostředků nad rámec nabízených programů, nemusí být studentovi kompletně vyhověno a je možné, že si část prostředků bude muset platit sám.

Podmínky pro přihlášení se na studijní pobyt ERASMUS+ jsou uvedeny na českých internetových stránkách ERASMUS+ a v základu jsou následující:

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt/praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole nebo musí být zapsán ke studiu na vyšší odborné škole, které jsou zapojeny do programu Erasmus+:
 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. A musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu či praktické stáže (neplatí pro absolventské stáže)
 • Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia. Student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu
 • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení
 • Studenti, kteří již v minulosti absolvovali studijní pobyt či praktickou stáž v rámci Programu celoživotního učení (LLP 2007-2013) se mohou programu Erasmus+: Erasmus také účastnit, předchozí mobility se však ve stejném stupni studia sčítají

crowd-693396_1280

Na studijní stáž vyjíždí student na 3-12 měsíců s tou podmínkou, že 12 měsíců je maximální délka zahraničního pobytu v rámci programu ERASMUS+. Toto pravidlo platí pro každý studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský) a dohromady se sčítají stáže studijní i pracovní, které lze v rámci zmíněných 12 měsíců libovolně kombinovat.

Co se týče finanční dotace, Evropská komise pro aktuální stipendijní období rozdělila všechny účastnické země do 3 kategorií, podle kterých finance přerozděluje.

Finanční dotace se nezasílá studentovi měsíčně, ale je rozdělena na několik větších „splátek“ s tím, že tu první byste měli vždy dostat již před výjezdem, aby byly zajištěny prostředky na dopravu nebo například ubytování. Stejně jako v případě všech další programů se ale počítá s finanční spoluprací ze strany samotného studenta. Nepočítejte tedy s tím, že vám dotace dokáže pokrýt 100% veškerých nákladů.

Za poskytnuté finance je samozřejmě student povinen splnit určité podmínky. O konkrétních podmínkách vás může informovat studijní oddělení. Jednou z nich je například splnění předem stanovené minimální hranice ETCS kreditů, které na zahraniční univerzitě získáte. V případě, že některé zkoušky nesložíte a kreditů získáte podstatně méně, může vám být stipendium zpětně odebráno. Dalšími podmínkami jsou například řádně vyplněné dokumenty před, během a po ukončení výjezdu studenta.

Výhodou tohoto programu je, že se jedná o jeden z nejvyužívanějších programů napříč Evropou, a proto nedochází k velkým byrokratickým komplikacím. Také síť navázaných spoluprací je velmi hustá. Navíc všechny kredity, které na zahraniční univerzitě získáte, vám musí být vaší domácí univerzitou uznány a zapsány do studijních systémů (minimálně jako předměty volitelné).

Veškeré oficiální informace naleznete zde.

Zúčastnili jste se již programu ERASMUS+ a chtěli byste se podělit o své zážitky? Napište nám a my rádi váš příběh zveřejníme!

Sdílejte článek

Ohodnoťte článek

Zatím nikdo neohodnotil, buďte první.

Autor článku

Podobné články

Diskuse u článku

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odeslat komentář