Světaznalec.cz - dovolená, studium a práce v zahraničí Světaznalec.cz - dovolená, studium a práce v zahraničí
Menu
Světaznalec

Pracovní podmínky ve Velké Británii

13. 1. 2016 aktualizováno

Velká Británie je oblíbenou zemí, kam odchází desítky tisíc Čechů nejen za studiem, ale hlavně za prací. Hlavním lákadlem je výrazně vyšší výdělek. Mezi další motivaci pak patří snaha o zlepšení jazykových dovedností a nabytí neocenitelných zkušeností, které lze využít nejen v profesním ale i osobním životě. Nezanedbatelnou výhodou práce ve Velké Británii je také snadnost její legalizace. Vstupem do EU roku 2004 byl totiž pro občany České republiky zrušen požadavek o potřebě pracovního povolení a od roku 2011 byla též zrušena povinná registrace pracovníků.

Vstup, povolení a registrace k pobytu

Čeští občané nepotřebují pro vstup do Velké Británie žádná víza, stačí jim platný cestovní pas nebo občanský průkaz.

Od 1. května 2004 mají občané České republiky právo žít ve Velké Británii, aniž by potřebovali povolení k pobytu či se museli někde registrovat. Toto se týká všech, kteří v Británii buď pracují, nebo nepracují, ale současně mají dostatek prostředků, aby se uživili a nepobírali dávky sociální pomoci.

Občané ČR, kteří pracovali ve VB legálně a nepřetržitě po dobu 12 měsíců, osoby samostatně výdělečně činné, studenti řádného denního studia ve VB a soběstačné osoby ve starobním důchodu, které ve VB žijí, pak mají tzv. plné právo pobytu a mohou získat registraci k pobytu potvrzující toto právo.

O trvalý pobyt lze požádat po 5 letech nepřetržitého života ve Velké Británii.

Více informací ohledně pobytu ve VB naleznete na: http://www.ind.homeoffice.gov.uk/

Sociální zabezpečení

Všichni občané, kteří pracují nebo si hledají práci ve Velké Británii, jsou povinni si co nejdříve opatřit tzv. National Insurance Number (NIN), nebo-li identifikační číslo pro osoby v sociálním systému Velké Británie. O NIN si žádáte na místním pracovním úřadě Jobcentre Plus a k jeho získání je potřeba absolvovat pohovor s úředníkem Jobcentre Plus, na který se musíte předem telefonicky objednat na čísle +44 845 600 0643 (Po-Pá 8-18 hod.). Jakmile NIN získáte, sdělte ho svému zaměstnavateli.

NIN slouží pro účely správné evidence veškerých příspěvků do fondu státního pojištění. Na základě této identifikace za Vás zaměstnavatel platí státu odvody ze mzdy a bez jeho vlastnictví nemáte nárok na sociální dávky, státní příspěvky nebo starobní důchod.

Více informací na: https://www.gov.uk/topic/personal-tax/national-insurance

Průvodce sociálními příspěvky pak naleznete na https://www.gov.uk/benefits-adviser

Sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu

Všichni zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné musí platit daň a příspěvek do fondu státního pojištění, jakmile jejich příjem dosáhne určité výše. Tento odvod zajišťuje zaměstnavatel, který zaměstnanci obvykle strhává příslušnou částku z platu.

Pokud jste zaměstnaní a vyděláváte 155 – 815 £ týdně, odvádíte tzv. Class 1 National Insurance contributions ve výši 12% vaší hrubé mzdy. Ten, kdo si vydělá více než 815 £ týdně, odvádí pouze 2 %.

Více informací o sociálním a zdravotním pojištění (National Insurance) na: http://www.hmrc.gov.uk/ni/intro/basics.htm#4

Pokud se týká daně z příjmu, Velká Británie používá systém progresivního zdanění PAYE (Pay As You Earn). To znamená, že čím více vyděláte, tím vyšší procento z vašeho platu odvádíte na daních. V současnosti jsou procentní sazby následující:

  • 20 % z příjmu 1 – 31 785 £/rok
  • 40 % z příjmu od 31 786 £ – 150 000£/r ok
  • 45 % z příjmu nad 150 001 £/rok

Kromě toho existuje tzv. nezdanitelné minimum (Personal Allowance), které pro daňový rok 2015/2016 činí 10 600 £/rok. Jedná se o částku, ze které nic nedaníte. Pokud tedy za rok vyděláte méně než 10 600£, nemusíte odvádět žádné daně.

Více o daních z příjmu: https://www.gov.uk/income-tax-rates

Zdravotní péče a pojištění

Z hlediska zdravotního pojištění platí pro Čechy pracující ve Velké Británii podobná pravidla jako v kterékoli jiné členské zemi EU. Do té doby než začnete v zahraničí pracovat, jste stále pojištěncem české zdravotní pojišťovny. V případě nutnosti tak můžete v čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění –  European Health Insurance Card (EHIC).

Jakmile však začnete v Británii vykonávat výdělečnou činnost, přestáváte být českým pojištěncem a zpravidla se automaticky stáváte pojištěncem britským. O skutečnosti, že v zahraničí začínáte pracovat, jste povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svoji dosavadní zdravotní pojišťovnu v ČR. V opačném případě můžete být sankcionováni.

V každém případě se doporučuje před odjezdem kontaktovat vaši českou zdravotní pojišťovnu.

Kromě převedení zdravotního pojištění se budete muset následně registrovat u National Health Service, což je organizace, která ve Velké Británii zajišťuje zdravotní péči. Registraci provedete v nejbližším zdravotním středisku, kde si vyžádáte formulář pro registraci do systému NHS. S sebou budete potřebovat potvrzení o adrese a občanský průkaz/pas.

Více informací o NHS naleznete na jejich webu: http://www.nhs.uk/

Uznávání pracovních kvalifikací

Před vykonávání kvalifikované práce ve Velké Británii, stejně jako v ostatních zemích EU, je nutné si zjistit, zda je toto povolání regulované či nikoli. Jak a zda kvalifikace odpovídá a zapadá do britského systému, si můžete ověřit na stránkách National Recognition Information Centre.

Minimální a střední mzda

Výše minimální mzdy je odstupňována na základě věku pracovníků. Základní sazba minimální mzdy se každým rokem zvyšuje a to zpravidla v říjnu. Hodinové sazby se platné od roku 2015 jsou následující:

  • pro pracovníky od 16 do 17 let – 3,87 £.
  • pro pracovníky od 18 do 20 let – 5,30 £.
  • pro pracovníky od 21 let – 6,70 £.

Více informací na: https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates

V letech 2012-13 byl medián, neboli střední hodnota, hrubé mzdy zhruba 21 000£ ročně (tj. asi 50 000Kč/měsíčně). Tato hodnota se samozřejmě liší v závislosti na pohlaví, věku, místě a povolání.

Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Pracovní doba je v Anglii obvykle 37,5 – 40 hodin týdně. Maximální pracovní doba je pak zákonem stanovena na 48 hodin týdně. Zaměstnanci však mají možnost se tohoto práva písemně zřeknout a pracovat déle než stanovenou dobu.

V současné době mají zaměstnanci, kteří pracují 5 dní v týdnu, nárok na 28 dnů dovolené za rok (tj. 5,6násobek pracovního týdne). Pokud pracují na zkrácený úvazek, mají nárok na 5,6násobek jejich pracovního týdne. Do dovolené mohou být však započítávány i bank holidays a public holidays.

V Anglii a Walesu je státních svátků 8, ve Skotsku 9 a v Severním Irsku 10. Zajímavostí je, že pokud vyjde svátek na víkend, přesune se na pondělí (tj. nejbližší pracovní den).

Pracovní právo

Ve Velké Británii je pracovní právo regulováno množstvím různých právních předpisů. Před uzavřením pracovního poměru je důležité se přesvědčit, zda se na váš pracovní obor nevztahuje kolektivní smlouva. Pokud ano, pak by měly být veškeré pracovněprávní vztahy vyřizovány v souladu s ní.

Všichni zaměstnanci ve VB mají pracovní smlouvu. Ta se může skládat z více ujednání, z nichž některá mohou být uzavřena písemně, jiná ústně. Zaměstnavatel je nicméně povinen do 2 měsíců od nástupu do zaměstnání vystavit novému zaměstnanci písemné potvrzení, ve kterém jsou stanoveny základní podmínky pracovního poměru. Toto potvrzení nevytváří samotnou pracovní smlouvu, ale je důkazem toho, na čem se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli.

Zkušební doba se sjednává obvykle na 3-6 měsíců, avšak horní hranice její délky není stanovena. Minimální výpovědní doba záleží na délce trvání zaměstnání. Pokud jste zaměstnáni krátce než 2 roky, je její minimální délka 1 týden. Za každý další odpracovaný rok se prodlužuje o 1 týden až na 12 týdnů (tj. pokud jste u zaměstnavatele odpracovali nejméně 12 let).

Více informací o pracovním právu: http://www.direct.gov.uk/en/Employment/index.htm

Sdílejte článek

Ohodnoťte článek

Zatím nikdo neohodnotil, buďte první.

Autor článku

Světaznalec.cz
Světaznalec.cz

Portál zaměřený na studium, stáže, dobrovolnictví, zaměstnání a život v zahraničí. Přinášet Vám budeme jak aktuální informace, články plné zajímavostí, tak i zkušenosti konkrétních lidí.

Podobné články

Diskuse u článku

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odeslat komentář