Dodatečné výběrové řízení do 7. ročníku gymnázia v Německu

0
242
Gymnázium Fr. Schillera v Pirně

MŠMT oznamuje, že se uvolnilo stipendijní studijní místo pro českého žáka/žákyni ke studiu v 7. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Uzávěrka přihlášek do dodatečného výběrového řízení je 30. března 2016 a předpokládaný nástup ke studiu je 11. dubna 2016.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou po dvanáctém roce školní docházky, tedy o rok dříve než v České republice. Maturitní zkouška opravňuje žáky v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy ke vstupu jak na vysoké školy v České republice, tak na vysoké školy ve Spolkové republice Německo.

O přijetí do 7. ročníku se mohou ucházet žáci/žákyně, kteří/které ve školním roce 2015/16 navštěvují  7. ročník základní školy nebo 2. ročník osmiletého gymnázia. Nezbytnou podmínkou pro přijetí je znalost německého jazyka na úrovni A1 ERR (základní komunikativní dovednosti a znalost základních gramatických struktur).

Přihláška

Přihlášky prosím zasílejte co nejdříve, nejpozději však do 30. března 2016.

V přihlášce je nutné uvést: jméno, příjmení, datum narození, bydliště uchazeče/uchazečky a rodičů (zákonných zástupců) včetně telefonního/e-mailového spojení, dále adresu školy, kterou žák/žákyně navštěvuje, spolu s kopiemi vysvědčení za poslední dvě klasifikační období.

Zájemci/zájemkyně budou pozváni vedením Gymnázia Friedricha Schillera k výběrovému řízení, jehož součástí bude písemná a ústní zkouška z německého a anglického jazyka a písemná zkouška z matematiky.

Další informace

Více informací o dvojnárodnostním dvojjazyčném studiu může poskytnout český studijní koordinátor, dr. Tomáš Křenek (tel: (+49) 03501 / 78 15 75, e-mail: krenek.schillergymnasium@pirna.info).

K dispozici jsou rovněž na: www.schillergymnasium-pirna.de.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here